Sprekers

Donderdag 6 oktober 2022

De invloed van orthognathische chirurgie op de kwaliteit van leven bij schisispatiënten

Roan Ploumen

Samenvatting
De lezing zal gaan over de invloed van orthognathische chirurgie op de kwaliteit van leven bij schisispatiënten. Er zal specifiek gekeken worden op welke manier de kwaliteit van leven gemeten kan worden en welke tools we hiervoor op dit moment voor handen hebben.


Therapietrouw in de orthodontie

Max van der Bie

Samenvatting
Therapietrouw is een sleutelfactor voor het verkrijgen van een succesvol orthodontisch behandelresultaat. Terwijl er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de orthodontische zorgverlening zoals de verschuiving in het aandeel volwassen patiënten, de opkomst van behandelingen met aligners, en de ontwikkeling van zogeheten ‘non-compliance’ apparatuur, zijn er geen recente alomvattende reviews met betrekking tot therapietrouw in de orthodontie beschikbaar. Het doel van dit eerste deel van mijn proefschrift is dan ook het systematisch in kaart brengen van het beschikbare bewijs met betrekking tot therapietrouw in de orthodontie, en eventuele kennishiaten binnen de beschikbare literatuur te identificeren. Tijdens deze presentatie zullen de hoofdbevindingen van dit onderzoek besproken worden.

CV Max van der Bie
Max van der Bie is in 2019 afgestudeerd als tandarts aan het ACTA en is hierna in verschillende praktijken werkzaam geweest als algemeen practicus. In 2020 is hij gestart met de specialistenopleiding tot orthodontist aan het ACTA, en in 2021 is hij gestart met een promotietraject met als titel van het proefschrift ‘Patient adherence in orthodontics’ onder begeleiding van dr. R.E.G. Jonkman, dr. A. Bos en prof. J.J.M. Bruers.

Musicodontologie

Fawn van der Weijden

Samenvatting
Elke orthodontist zal in zijn carrière een aantal patiënten tegenkomen die een blaasinstrument bespelen, als hobby of misschien zelfs als professie. Het proefschrift van Fawn van der Weijden laat zien dat er een nauwe relatie bestaat tussen de tanden, het gezicht en het bespelen van een blaasinstrument. Dit is onderzocht door middel van systematische reviews en gestructureerde interviews met blaasmusici. Onderwerpen die tijdens de lezing aan bod zullen komen zijn: tandstand, gelaatsmorfologie, orthognatische chirurgie, slaapapneu en schisis.

CV Fawn van der Weijden
Fawn van der Weijden is op 22 april 2022 gepromoveerd op het onderwerp ‘muziek in de tandheelkunde’. Ze is momenteel vierdejaars AIOS DMO aan het ACTA en hoopt in september 2022 af te studeren als orthodontist. Fawn speelt op semi-professioneel niveau dwarsfluit en op amateur niveau saxofoon en fagot. In dit proefschrift combineert ze dan ook haar hobby met haar professie.

Patiënttevredenheid op de afdeling orthodontie van het ACTA

Sanne Roos- Wilshaus

Samenvatting
In april 2021 ben ik begonnen met het onderzoeken van de tevredenheid van patiënten over hun orthodontische behandeling op de afdeling orthodontie van het ACTA. Hiervoor heb ik met behulp van een vragenlijst data verzameld van patiënten die in de afgelopen drie jaar zijn behandeld. Het onderzoek is reeds eerder op onze afdeling uitgevoerd, in 2000 en 2009. Met de huidige studie wil ik gaan kijken of er in de tussentijd iets is veranderd in de tevredenheid van patiënten en tevens wil ik kijken of Covid-19 hierop nog van invloed is geweest. Daarnaast heb ik gekeken of het soort beugel van invloed is geweest, evenals de oorspronkelijke reden dat patiënten een orthodontische behandeling zijn gestart.

CV Sanne Roos-Wilshaus
In 2011 ben ik afgestudeerd als tandarts aan het ACTA. Sindsdien ben ik werkzaam geweest in verschillende praktijken voor algemene tandheelkunde in Nederland. Na een aantal jaar begin je te merken welk vakgebied je dan het meest aanspreekt en voor mij was dat de esthetische tandheelkunde. Ik ben mij verder gaan verdiepen in restauratief werk en dan komt automatisch ook de orthodontie om de hoek kijken. Door hier meer van te leren, kwam ik erachter dat ik het ontzettend leuk vind om bij meer patiënten een uitgebreide puzzel op te lossen, in teamverband. In oktober 2020 was ik dan ook meer dan gelukkig te mogen beginnen met de specialistenopleiding Dento-Maxillaire Orthopaedie in Amsterdam. Het is heel uitdagend en leuk om multidisciplinair te kunnen behandelen, opdat een patiënt meer tevreden is over zijn / haar gebitssituatie. Ik hoop dan ook nog heel lang dergelijke behandelingen te mogen uitvoeren.

Ectodermal dysplasias: Occlusal rehabilitation and research perspectives

Brunilda Dhamo

Abstract
The rare presentation of oligodontia-EDs in the general population brings challenges to both clinicians and researchers. First, the low number of cases makes difficult discerning the heterogeneous presentation of oligodontia-EDs, where overlapping clinical manifestations of the condition holds intrinsic difficulties for differential diagnosis by clinicians. This is also true for researchers, confronted with difficulties for the use of accurate phenotype definition in their investigations, on top of small sample size restrictions, and the lack of unified phenotype and genotype information. With the restricted amount of available data, our first investigations have shed light on the dental phenotypic differences between isolated-oligodontia (i.e., with no obvious accompanying abnormal ectodermal features) and oligodontia-EDs 1, 2. Oligodontia as part of EDs holds more severe dental features (greater number of agenetic teeth) than isolated-oligodontia 1. We have shown that the frequency of missing the central incisor and second molar can be distinctive in patients with oligodontia-EDs compared to isolated-oligodontia patients 1. While absence of the central incisor indicates tooth agenesis of 9 or more teeth, the absence of the second molar is not previously reported to distinguish patients with oligodontia-EDs. Similarly, the conical shape of the crown in canines and notched marginal edge of incisors were notable in 64% of our oligodontia-EDs patients 1. We have also shown that the delay of dental development in patients with oligodontia increases with the increasing number of missing teeth and with the presence of a WNT10A nonsense mutation 3. We are currently performing a systematic review to investigate differences in the survival rate of dental implants in patients with oligodontia-EDs
REFERENCES
  • 1. Dhamo B, Kuijpers MAR, Balk-Leurs I, Boxum C, Wolvius EB, Ongkosuwito EM. Disturbances of dental development distinguish patients with oligodontia-ectodermal dysplasia from isolated oligodontia. Orthod Craniofac Res. 2018;21(1):48-56.
  • 2. Dhamo B, Vucic S, Kuijpers MA, Jaddoe VW, Hofman A, Wolvius EB, et al. The association between hypodontia and dental development. Clin Oral Investig. 2016;20(6):1347-54.
  • 3. Dhamo B, Fennis W, Creton M, Vucic S, Cune M, Ploos van Amstel HK, et al. The association between WNT10A variants and dental development in patients with isolated oligodontia. Eur J Hum Genet. 2016;25(1):59-65.


CV Brunilde Dhamo
Zie pdf
Vrijdag 7 oktober 2022

Bijzondere orthodontie: ‘mind the gap’

Nicoline van der Kaaij

Samenvatting
Het merendeel van de orthodontisten in Nederland is werkzaam in een privé/eigen praktijk. Helaas zijn slecht enkele orthodontisten klinisch verbonden aan de academie door bijvoorbeeld lid te zijn van een schisisteam. Toch komt het zeker voor dat ook in de privé/eigen praktijk een patiënt wordt gezien met een schisis of andere bijzondere aandoening of afwijking, zoals oligodontie. Deze patiënten komen in de reguliere praktijk mogelijk op verwijzing vanuit een schisisteam vanwege de reisafstand of via de eigen tandarts. In deze lezing zal ik laten zien hoe het zorgpad van deze patiënten verloopt, en wanneer en welke rol we als orthodontist spelen en hoe dat in zijn werk gaat. Wanneer gaan we beugelen bij een patiënt met een schisis, wat zijn de problemen die we tegenkomen. Hoe zit dat bij patiënten met oligodontie, krijgen die ook al een beugel traject rond de tweede wisselfase? Hoe kan je zorgen dat de orthodontisten behandeling niet 10 jaar duurt bij deze bijzondere categorie?

CV Nicoline van der Kaaij
Dr. Nicoline van der Kaaij heeft zowel haar tandheelkundestudie als haar orthodontiespecialisatie gevolgd aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Na haar specialisatie in 2012 heeft ze enige tijd als waarnemend orthodontist gewerkt. Nicoline is werkzaam op het ACTA en aangesteld als docent bij de afdeling Orthodontie, waar ze betrokken is bij de opleiding orthodontie en daarnaast klinisch werkzaam is. Tot 2020 werkte ze in het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam, alwaar ze lid was van het schisisteam en betrokken was bij de orthodontische behandeling van de patiënten die onder de zorg van het team vallen. In 2020 maakte ze de overstap naar het schisisteam van het Amsterdam UMC om daar als orthodontist de zorg voor de schisis- en andere bijzondere patiënten op zich te nemen in samenwerking met ACTA. Sinds 2016 is ze mede-eigenaar van de orthodontiepraktijk ‘Orthodontisten Heemstede’. In 2019 heeft ze aan de UvA haar promotie onderzoek afgerond naar preventieve maatregelen om het ontstaan van witte-vleklaesies tijdens de behandeling met vaste apparatuur tegen te gaan.CV Michail Koutris
Michail Koutris graduated in 2003 from the Faculty of Dentistry of the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. In 2007, he obtained his MSc degree in Orofacial Pain and Dysfunction from the Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) and in 2013 he successfully defended his PhD at the University of Amsterdam (UvA). Michail Koutris is specialized in TMD/Orofacial Pain, Past Chair of the Research Committee of the European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD), past Secretary and Treasurer and President of the International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (INfORM), a Network of the International Association of Dental Research (IADR), co-founder of the European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction (EAOPD), past chair and current member of the Scientific Committee of the EAOPD. He is currently director of the Orofacial Pain and Dysfunction Clinic of ACTA. He is working as Assistant Professor at the department of Orofacial Pain and Dysfunction of ACTA, as an orofacial pain specialist at the Special Dental Care Clinic of the department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Amsterdam University Medical Centre (AUMC), and at the Special Dental Care clinic of Amsterdam (Stichting Bijzonder Tandheelkunde-SBT Amsterdam). He is part-time working as a freelancer Orofacial Pain and Dysfunction specialist in Greece as well.

Special-care MKA-chirurgie? Samenwerking is the key!

Jitske Nolte

Samenvatting
Orthognathische chirurgie van het aangezicht bij bijzondere patiëntengroepen zoals schisis en andere (al dan niet asymmetrische) aangeboren afwijkingen, kan een grote uitdaging zijn op zowel technisch als communicatief gebied. Deze presentatie geeft een overzicht van deze uitdagingen, de mogelijke behandelopties en de samenwerking met de orthodontist, de tandarts-MFP en de overige multidisciplinaire teamleden.

CV Jitske Nolte
Jitske Nolte (MD,DMD,PhD) is werkzaam als MKA-chirurg bij de afdeling Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie, en lid van het Schisisteam Amsterdam in het Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis. Haar aandachtsgebieden zijn orthognathische chirurgie, in het bijzonder asymmetrie, schisischirurgie en groei- en ontwikkelingsstoornissen.

Wat is het belangrijkste specialisme bij de behandeling van een schisis patiënt?

Corstiaan Breugem

Samenvatting
Er worden 300-320 nieuwe kinderen met schisis elk jaar geboren in Nederland. Hiermee is het een vaak voorkomende aandoening, waarvan het zorgtraject tot 20 jarige leeftijd doorloopt. Gedurende deze lezing zullen we de lange zorgperiode en de betrokkenheid van de verschillende specialisme bespreken.

CV Jitske Nolte
Corstiaan Breugem is hoogleraar Plastische, Reconstructieve & Handchirurgie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is kinderplastisch chirurg in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Hij is tevens directeur van Interplast Holland. Deze NGO helpt plastische chirurgie-afdeling in lage-inkomenslanden duurzame en langdurige zorg te creëren, door plastisch chirurgen op te leiden, te inspireren en te financieren om zorg te verlenen in hun eigen regio. Na het behalen van zijn registratie als plastisch en reconstructief chirurg in Amsterdam, deed hij een fellowship pediatrische plastische chirurgie in Vancouver, Canada 2005/2006. In 2003 promoveerde hij op vasculaire malformaties. Na 12 jaar in Utrecht gewerkt te hebben, is hij sinds 2019 weer in Amsterdam gaan werken.

Hij heeft > 140 peer-reviewed artikelen gepubliceerd en > 100 internationale presentaties gegeven. Hij heeft > 1000 schisisoperaties uitgevoerd. Hij was initiatiefnemer van de cursus International Cleft Palate Dissection. Hij was ook coördinator en initiatiefnemer van de internationale Robin-sequentie consensus bijeenkomsten. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC), Nederlandse Vereniging van Schisis/ Craniofaciale Aandoeningen (NVSCA), American Cleft Palate Association (ACPA), International Cleft lip/palate Foundation (ICPF) en International Society for Auricular Reconstruction ( ISAR). Hij is voorzitter van de Nederlandse Schisis en Craniofaciale Vereniging (NVSCA) en vice-voorzitter van de European Cleft Palate Craniofacial Association. Zijn onderzoeksinteresse omvatten chirurgische simulatie, “ global health “ gezondheid en het verbeteren van ons begrip in embryologie en anatomie van schisis. Hij heeft een speciale interesse in Robin-sequentie.

Next level OSAS en het belang van een interdisciplinaire aanpak!

Petra Zuurbier en Jean-Pierre Ho

Samenvatting
Volgens de richtlijnen is een maxillomandibulaire advancement osteotomie (MMA), ook wel bimaxillaire osteotomie bij Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS), aanbevolen bij patiënten met een Apneu Hypopneu Index (AHI) > 15 stops episodes/uur waarbij de conservatieve behandelingen zoals continuous positive air pressure (CPAP) of mandibulair repositie apparaat (MRA) onvoldoende effect sorteert. Tevens kan de bimaxillaire osteotomie (MMA) worden beschouwd als eerste keus behandeling bij een uitgesproken malocclusie , mandibulaire retrognathie of en bimaxillaire retrusie. De overwegingen voor de keuze tot een MMA, de orthodontische voorbereiding en de 3D planning van de osteotomie zal aan de orde komen. Aan de hand van een aantal patiënten voorbeelden en live 3D planning van het 3D lab van het Amsterdam UMC, locatie AMC zal de multidisciplinaire aanpak verduidelijkt worden toegelicht. Tijdens deze voordracht zal o.a. het volgende aan de orde komen:
• de overwegingen voor de keuze tot een MMA
• de orthodontische-, chirurgische- en 3D technische overwegingen rond het voorbereiding van een patiënt voor een MMA
• de procedure van een MMA


CV Petra Zuurbier
Na de middelbare school in Castricum heeft Petra Zuurbier (1969) in 2006 de studie tandheelkunde aan het ACTA afgerond. Reeds tijdens de opleiding tandheelkunde is de interesse in de orthodontie ontstaan, in het speciaal de bijzondere patiëntengroepen zoals schisis. Na haar afstuderen is zij gaan werken bij de jeugdtandverzorging te Den Haag. In 1996 is zij gestart aan het ACTA met de specialisatie tot orthodontist. In 2000 is zij gestart als orthodontist en verbonden aan het schisisteam van het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Tevens heeft ze de praktijk van collega Frank de Winter overgenomen te Heemstede. Sinds 2012 is zij orthodontist van het schisisteam van het AMC. In 2019 is zij ook gestart op de afdeling orthodontie van het ACTA verantwoordelijke voor de behandeling van de bijzondere patiëntengroepen. In 2018 is zij gecertificeerd volgens de NVTS als tandheelkundig slaapdeskundige. Op het Amsterdam UMC en ACTA is zij betrokken bij verschillende multidisciplinaire behandelingen naast schisis ook OSAS en TMJ problematiek, oligodontie en andere andere aangeboren afwijkingen van het gelaat.

CV Jean-Pierre Ho

Jean-Pierre Ho studeerde tandheelkunde op de ACTA, waarna hij vervolgens geneeskunde studeerde op het VUmc. Vervolgens heeft hij met succes de specialistenopleiding Mondziekte, Kaak- en Aangezichtschirurgie afgerond in het voormalig AMC onder prof. dr. J. de Lange, waarna hij aldaar in 2017 toe trede tot de medische staf van de afdeling MKA-chirurgie in het AMC. Hij beoefent, uitgezonderd de hoofd-hals oncologie, de MKA-chirurgie uit in de volledige breedte met specifieke interesse in o.a. obstructieve slaapapneu, orthognatische chirurgie en TMJ-chirurgie. Hij is o.a. een integraal lid van het multidisciplinair Amsterdam Slaap team dat slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen behandelt. Hij is de initiator van het multidisciplinair TMJ-chirurgie team dat zich bezighoudt met het behandelen van eindstadium kaakgewricht pathologie. Naast het verzorgen van patiëntenzorg richt hij zich op het doen van wetenschappelijk onderzoek en besteed hij, in zijn rol als onderwijs coördinator en examinator van de afdeling MKA-chirurgie, veel tijd aan het opleiden van zowel tandheelkunde- als geneeskunde studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Jean-Pierre is (mede)auteur van diverse wetenschappelijke publicaties in verschillende peer-reviewed tijdschriften, naast het regelmatig verzorgen voordrachten nationaal als internationaal. Organisatorisch is hij voornamelijk actief als lid van de NVTS Academy en als bestuurslid van de NVTS.